Våre produkter

Industritape
jaja
jaja

Smeltelim-
produkter
jaja

Verneutstyr
jaja
jaja

Rekvisita og
strekkfilm
jaja

Olje og kjemikalie-
absorbenter

Ønsker du priser på noen av våre produkter?

Praktisk informasjon

Thorstvedt Industriservice AS henvender seg til bedrifter med organisasjonsnummer.

Leveringsbetingelser varierer etter geografisk beliggenhet til kunden og størrelse på ordren.

Betalingsbetingelser, normalt pr. 30 dager.

Vi tilsender datablad på forespørsel.