Våre produkter

Industritape

Smeltelimprodukter

Annen tape og rekvisita

Ønsker du priser på noen av våre produkter?

Praktisk informasjon

Thorstvedt Industriservice AS henvender seg til bedrifter med organisasjonsnummer.

Leveringsbetingelser varierer etter geografisk beliggenhet til kunden og størrelse på ordren.

Betalingsbetingelser, normalt pr. 30 dager.

Vi tilsender datablad på forespørsel.